Działania nowatorskie
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

 

                                                   

Na naszej szkolnej planecie próbujemy zaszczepić jak najwięcej działań o chrakterze nowatorskim / innowacyjnym. Mieszkańcy tej planety - uczniowie i nauczyciele - coraz częściej opierają swoje działania na pracy twórczej i kreatywnej. Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy oraz prognozami na przyszłość, nasi absolwenci powinni być ludźmi o otwartych umysłach, twórczo rozwiązującymi problemy, podejmującymi inicjatywę, potrafiącymi przebudowywać rzeczywistość. Tradycyjny model edukacji (tzw. pruski), bazujący na transmisji wiedzy nauczyciel - uczeń, nie pozwala dzieciom i młodzieży nauczyć się takich właśnie umiejętności. Człowiekiem innowacyjnym nie stanie się ten, kto nigdy nie będzie postawiony w sytuacji, która wymaga od niego twórczego myślenia, samodzielnego selekcjonowania infromacji, postawy badawczej. Człowiek innowacyjny to ten, który potrafi wykrywać i rozwiązywać problemy, przejawiać przedsiębiorczość, brać odpowiedzialność za swoją pracę lub pracę zespołu, z którym pracuje.  W efekcie powinien mieć poczucie sprawstwa i zadowolenia, chęć i motywację do dalszej pracy, a także do samokształcenia.

Znalezione obrazy dla zapytania nowatorstwo w edukacji

Nasza szkoła od kilku lat stara się zmieniać, by wyposażyć uczniów w umiejętność kretywnego działania. Jesteśmy liderem w organizowaniu szkolnych i międzyszkolnych projektów edukacyjnych (już od około dziesięciu lat zapraszamy konińskie szkoły do wspólnego przygotowywania projektów edukacyjnych i kulturowych). Staramy się nieustannie przekształcać naszą szkolną planetę, by była ona przestrzenią wspierającą rozwój ucznia. Od ubiegłego roku szkolnego nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kompetencje w tym zakresie, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Podjęliśmy także współpracę z p. Marzeną Żylińską - twórcą idei "Budzącej się Szkoły", wspierającej transformację kultury uczenia się (a nie nauczania). Odwiedzamy szkoły, które zdecydowały się na pójście drogą edukacji demokratycznej, polegającej na założeniu, że uczeń powinien sam podejmować jak najwięcej decyzji w procesie uczenia się. Wśród lekcji w naszej szkole jest coraz więcej takich, gdzie to uczeń przejmuje inicjatywę, decyduje o wyborze metody pracy, inicjuje pomoc koleżeńską, dokonuje samodzielnych wyborów, a nawet ocenia swoją pracę i pracę kolegów / koleżanek.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.

Działań nowatorskich w naszej szkole nieustanie przybywa. Lekcje coraz częściej są prowadzone metodami angażującymi przede wszystkim uczniów, natomiast nauczyciel odsuwa się w cień, obserwując i wspomagając ich działania. Ucząc się, uczniowie wychodzą z ławki, by na przykład zmierzyć szkolne drzwi oraz podłogi i w ten sposób dokonać obliczeń matematycznych. Wcielają się w rolę bogów greckich, grają w gry językowe, pełnią rolę ekspertów, przygotowują konferencje. Taki sposób nauki ma sprawić, że (w myśl neurodydaktyki) nauka będzie kojarzona z przyjemnością / pozytywnymi emocjami i mechaniczne "zakuwanie" nie będzie potrzebne.

Znalezione obrazy dla zapytania planeta szkoła clipart

Na naszej planecie SZKOŁA chcemy stwarzać odpowiednią atmosferę uczenia się. Dbamy również o naszą szkolną przestrzeń, by była kolorowa i funkcjonalna. Rozjaśniamy i rozweselamy nasze szkolne korytarze, wzbogacamy bazę dydaktyczną, poszerzamy ofertę nowości wydawniczych w  bibliotece, by była atrakcyjna dla uczniów. W salach pojawiła się alternatywa dla ławek w postaci puf i dywaników. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu rady rodziców, sponsorów, a także wkładowi pracy nauczycieli, którzy przygotowywali kąciki śniadaniowe i tematyczne. Dzięki wpłatom 1% uzbieraliśmy na aranżację kolejnego piętra szkoły. Wzięliśmy także udział w projekcie, dzięki któremu uzyskaliśmy środki na zakup tablic interaktywnych i rzutników. Nasza planeta zmienia się na lepsze :-)