Innowacje
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

W naszej szkole od kilku już lat wprowadzamy innowacje, realizowane w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Innowacja polega na wprowadzaniu działań nowych – dotąd niestosowanych w szkole, niestandardowych, korzystnie wpływających na jakość pracy szkoły. 

Innowacje 2018 / 2019

 • "Gram w szachy"
  Maciej Wanke
  wrzesień 2018 r. - czerwiec 2021 r.
  (oddział innowacyjny 2. etapu edukacyjnego)

 • „Tablet i ty – edukacyjne zabawy dla dzieci w młodszym wieku szkolnym”
  Jolanta Grembka
  1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.
  (edukacja wczesnoszkolna)

 • „Świetlicowy Klub Młodego Detektywa”
  Elżbieta Telman
  wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.
  (chętna grupa dzieci ze świetlicy szkolnej klas 1 - 4)

 • „Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 6 – 7 przygotowujące do dwujęzyczności”
  Magdalena Cieplińska
  wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r.
  (oddziały 6 – 7)

 • „Piszę, bo lubię” – zastosowanie techniki swobodnego tekstu C. Freineta w stymulowaniu aktywności językowej dziecka”
  Ewa Barczak, Sylwia Oblizajek, Ewa Jaworska (od roku szk. 2018 / 2019)
  rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 r.
  (uczniowie klas 2 i 3)

 • „W Krainie Ortografii”
  Iwona Królikowska, Donata Pawłowska, Ewa Okuniewska, Agnieszka Ziemniarska
  rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 r. (trzy lata w tych samych oddziałach).
  (uczniowie klas 1a i 1d)

 • „Nauczę się uczyć”
  Agnieszka Celm-Ziółkowska, Anna Cieślak, Dagmara Kuznowicz-Wolska, Dominika Makuła, Jolanta Małolepsza, Edyta Sompolińska, Emilia Staszak, Marita Tomaszewska Małgorzata Wąchnicka, Marzena Zielezińska
  rok szkolny 2018/2019
  (uczniowie klas 4)

 • „Oddział innowacyjny”
  Joanna Woźniak, Ewa Walczak, Danuta Radzymińska
  rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 r. , 2020/2021 z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata
  (klasa 4g od r. szk. 2018/19)

 • „Oddział innowacyjny”
  Bogumiła Bartczak, Izabela Śmiechowska
  rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 r. , 2020/2021
  (klasa 1a od r. szk. 2018/19)

 • „Utrwalenie wiedzy i umiejętności z wybranych przedmiotów na lekcji wychowania fizycznego”
  Robert Antas, Ewa Walczak, Marlena Bidzińska, Anna Cieślak
  rok szkolny 2018/2019
  (klasa 5e)

 • „Angielski na co dzień – elementy dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej”
  Ewa Barczak, Ewa Jaworska
  pilotażowo rok szkolny 2018/2019, kontynuacja w cyklu trzyletnim: wrzesień 2019 - 2022
  (pilotażowo klasa 3b, cykl trzyletni: wybrany oddział integracyjny)

 • „Doświadczamy, obserwujemy – poznajemy tajemnice przyrody”
  Arleta Bartosiewicz
  od 03.10.2016 r. do 31.05.2019 r.
  (klasy 4 - 6)

 • „Klub Młodego Patrioty”
  Iwona Żak, Anna Nowak
  rok szkolny 2018/2019
  (klasy 1 – 3)

 • „Wirtualna klasa”
  Agnieszka Celm – Ziółkowska, Jolanta Małolepsza, Elżbieta Muszalska, Beata Głowacka, Małgorzata Jałkiewicz, Alicja Warzych, Natalia Szczepaniak, Sylwia Łagowska
  rok szkolny 2018/2019
  (klasy 4 – 8 i oddziały gimnazjalne)

 • „Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów klasy 2c”
  Emilia Wiewiórska
  październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.
  (uczniowie i rodzice klasy 2c)

 • „Kodowanie na dywanie – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe”
  Elżbieta Telman, Katarzyna Jankowska - Mularska
  wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.
  (chętni uczniowie ze szkolnej świetlicy, klasy 1 – 4)

 • „Projekt edukacyjny metodą WebQuest”
  Daria Hyża-Przeździecka, Mirosława Szeląg
  1. półrocze roku szkolnego 2018/2019
  uczniowie klas 3. oddz. gimnazjalnych

 • „Mały inżynier - z robotyką za pan brat" 
  Dawid Ławnicki
  2018 r. – 2022 r.
  uczniowie klas 4 – 8