Oddziały dwujęzyczne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, czyli cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

Oddział dwujęzyczny to klasa, w której uczniowie mają rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo), a nauka odbywa się w grupach. Duża ilość godzin pomaga w rozwijaniu kompetencji językowych, co pozwala na realizację elementów wybranych przedmiotów nie tylko w języku polskim, ale też angielskim. W naszej szkole planujemy uczyć w ten sposób: biologii, historii wiedzy o społeczeństwie.  Nie oznacza to jednak, że wspomniane przedmioty będą prowadzone w języku angielskim, aby nie utrudniać uczniom opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania danego przedmiotu. Na tych przedmiotach będą się pojawiały elementy języka obcego, którego ilość i natężenie związane będzie z tematem  i możliwością jego realizacji w języku angielskim. O proporcjach między językami i formie zdecyduje nauczyciel, uzależniając to od tematu i poziomu wiedzy uczniów.

Ponadto, nauka języka angielskiego wychodzi poza ramy sali lekcyjnej. Organizowane są m.in.: wycieczki zagraniczne, zamierzamy również organizować spotkania z pracownikami naukowymi PWSZ,

Uczniowie wykonują także projekty edukacyjne w języku obcym.

Nauczanie dwujęzyczna służy do przyswajanie czegoś więcej niż samego języka, pozwala na stosowanie języka jako narzędzia do poznawanie wiedzy z innych przedmiotów.

 
W klasach 6 odbyły się dwujęzyczne lekcje biologii. Temat lekcji dotyczył przystosowań ryb do życia w środowisku wodnym. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia, na czym polega nauczanie dwujęzyczne. Pracowali w grupach z tekstem w języku polskim i angielskim, a następnie prezentowali wyniki swojej pracy na forum klasy, używając obu języków. Uczniowie po zakończonej lekcji stwierdzili, że poznali sporo nowych słówek w języku obcym i ugruntowali swoją wiedzę na temat ryb.
 
 
16 marca na lekcji biologii w klasie II F dwujęzycznej gościliśmy panie nauczycielki z I LO w Koninie. Nasi goście byli zainteresowani metodyką pracy w klasie dwujęzycznej.
Temat lekcji dotyczył powtórzenia wiadomości na temat układu krążenia  "What do we remember about circulatory system?" 
Podczas lekcji uczniowie pracując w grupach analizowali teksty w języku angielskim, tworzyli mapy mentalne i prezentowali efekty pracy całego zespołu na forum. 
Nie tylko powtórzyli wiadomości dotyczące układu krążenia i fachową terminologię, ale również dobrze się bawili pracując w grupach i używając języka angielskiego. 
 
        
 

19 marca klasę 2F (gimnazjalną, dwujęzyczną) odwiedziły nauczycielki z  I LO w Koninie. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy między naszymi szkołami dotyczącej dwujęzyczności. Pani Arleta Kędziora Kurz i Pani Małgorzata Starczewska uczestniczyły w lekcji historii dotyczącej Anglii w XVII wieku. Uczniowie chętnie odpowiadali w języku angielskim związane z pojęciami które stworzyły podstawy monarchii parlamentarnej w Anglii np. Bill of Rights, Glorious Revolution. Dziękujemy za  spotkanie i wymianę doświadczeń.