Lekki plecak
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

LEKKI PLECAK – PROGRAM ODCIĄŻENIA PLECAKÓW DLA UCZNIÓW

 INFORMACJE O PROGRAMIE:

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzy­my­wa­niem nie­pra­wi­dło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów krę­go­słupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych. Z  badań wynika, że co drugi uczeń  nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka, a  ponad 1 kg zbędnych rzeczy znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej.

CELE  PROGRMU:

Celem programu jest odciążenie plecaków uczniów naszej szkoły, a tym samym niwelowanie schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU:

  1. Klasy 1 – 3:

Uczniowie na stałe mają w salach lekcyjnych przybory szkolne: bloki, farby, wycinanki, plastelinę i strój gimnastyczny. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w sali lekcyjnej podręczników. Nauczyciel decyduje o tym w którym dniu uczeń zostawia podręcznik w sali. 

  1. Klasy 4 – 5:

a) Język polski – podręczniki i zeszyty ćwiczeń uczniowie zostawiają w klasach. W razie potrzeby zabierają do domu. Zapis dotyczy klas, które język polski maja w tej samej klasopracowni. Uczniowie pozostałych klas porozumiewają się miedzy sobą
i korzystają z jednego podręcznika w dwuosobowych zespołach.
b) Język angielski – podręczniki noszą, zeszyty ćwiczeń zostają w domu, w razie potrzeby przynoszą do szkoły. Decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu.
c) Historia – rezygnacja z zeszytów ćwiczeń. Uczniowie porozumiewają się między sobą i korzystają z jednego podręcznika w kilkuosobowych grupach.
d) Przyroda, biologia, geografia – do wyboru przez nauczyciela jedna z dwóch propozycji:

- Zeszyty ćwiczeń uczniowie zostawiają w domu. Wybrane przez nauczyciela zadania w zeszytach ćwiczeń  w ramach powtórzenia wiadomości z lekcji rozwiązywać będą  uczniowie samodzielnie. Zeszyty ćwiczeń będą przynoszone na lekcje powtórzeniowe  i wówczas będą  sprawdzane.
- Zeszyty ćwiczeń mogą pozostać w klasopracowni i będą wykorzystywane na lekcjach na bieżąco w ramach powtórzenia wiadomości z poprzedniej lekcji, wprowadzania nowych lub utrwalania wiadomości z bieżącej lekcji.

e) Matematyka - ci uczniowie, którzy chcą, mogą zostawiać ćwiczenia w szkole, w razie potrzeby wycinają i wklejają tylko potrzebne zadania do zeszytu. Podręczniki nosimy, ponieważ klasa pracuje w różnym tempie i podręcznik jest potrzebny.
f) Fizyka - ćwiczenia w szkole, podręczniki noszą, ale mogą się umawiać i nosić podręczniki na zmianę w ławkach.
g) Technika - W klasach 4 uczniowie noszą podręczniki, ponieważ muszą się uczyć na kartę rowerową. W klasach 5 w klasie pozostaje 30 podręczników dla każdego ucznia, pozostałe podręczniki pozostają na stanie biblioteki i uczeń może je wypożyczyć.
h) Plastyka, muzyka, informatyka -  Podręczniki i ćwiczenia uczniowie zostawiają w klasie.
i) Wychowanie fizyczne – strój do wychowania fizycznego uczniowie mogą zostawić w szkolnej szatni.

  1. Klasy 6 – 8 i oddziały gimnazjalne:

Uczniowie klas 6 – 8 i oddziałów gimnazjalnych będą miały do dyspozycji szafki na przybory i podręczniki  szkolne dostępne na szkolnych korytarzach.

  1. Informacje dodatkowe:

Na zebraniach z rodzicami i na godzinach wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców, w jaki sposób odciążyć szkolne plecaki.

Przydatne linki : Lekki Tornister, Tornistry szkolne – zalecenia Głównego Inspektora sanitarnego.