Oddziały specjalne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

Do klas specjalnych uczęszczają uczniowie z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, którzy z różnych przyczyn nie mogą dołączyć do klas masowych i integracyjnych. Liczebność takich oddziałów to: 2 do 4 osób. Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i rewalidacyjnych uczniowie klas specjalnych uczestniczą  także w zajęciach specjalistycznych w zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapię SI, biofeedback).

Pierwszy oddział specjalny powstał w naszej szkole 14 lat temu. Była to klasa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym). Obecnie w  szkole funkcjonują  cztery oddziały specjalne, trzy na poziomie klas 1-3 oraz na jeden poziomie 4-8. Łącznie uczy się w nich czternaścioro uczniów w wieku od 7 do 18 lat (z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem).

W klasach pracują doświadczeni pedagodzy specjalni z pasją, o wysokich kwalifikacjach zawodowych; wspierani przez psychologów, neurologopedów oraz terapeutów integracji sensorycznej. W każdym oddziale specjalnym dostępne jest ciekawie wyposażone zaplecze. Przestronne pracownie dostosowane są do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Szkoła Podstawowa nr 9 jako placówka integracyjna oferuje również podjazdy dla wózków oraz windę.

Wszyscy uczniowie klas specjalnych na miarę swoich możliwości - aktywnie uczestniczą w życiu społecznym szkoły. Razem ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami.

 

Uczniowie klas specjalnych dla uczniów z autyzmem podczas nauki i zabawy.