Projekty edukacyjne dziewiątki
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość (...)

i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

                                            Karol Wojtyła

 

KLASA 7A – PROJEKT EDUKACYJNY Z LEKTURYKasa 7a pracowała metodą projektu edukacyjnego podczas omawiania lektury: „Latarnik”. Uczniowie sami wybierali sobie zadania i dzielili się na zespoły,  a kierowali się przy tym sugestiami dotyczącymi umiejętności / predyspozycji, które będą potrzebne do ich wykonania. Uczniowie sami planowali swoją pracę, decydowali o sposobie rozwiązania problemu / zadania oraz o formie prezentacji. Uczniom nie brakowało oryginalnych i ciekawych pomysłów, efektem ich pracy były: mapy myśli, plakaty, profil fb głównego bohatera.

    

   

   

 


 

Projekt edukacyjny „Urodziny Niepodległej” zaplanowany jest do realizacji od września do grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Realizatorami są uczniowie klas VI pod opieką swoich nauczycieli języka polskiego i historii.

Cele projektu:

 • Wprowadzenie uczniów w świat wartości.
 • Uczenie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego.
 • Kształtowanie przywiązanie do symboli narodowych
  i dziedzictwa poprzednich pokoleń.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów, ich emocjonalne zaangażowanie
  oraz kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.

Zaplanowane zadania edukacyjne:

 • Organizacja apelu rozpoczynającego rok szkolny 2018/2019 z zaakcentowaniem treści związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • „Sławny Polak” – konkurs na plakat.
 • „Wielkie Kobiety Niepodległej” – prezentacja sylwetek sławnych Polek w formie plakatów.
 • Udział w warsztatach „Orzeł Biały – nasza duma” - przygotowanie prac różnymi technikami plastyczno – informatycznymi.
 • „Niepodległa. Tradycja i pamięć” - praca fotograficzna, literacka  lub multimedialna.
 • Obejrzenie filmów - „Kamienie na szaniec” i  „Polskie drogi do niepodległości”.
 • Kim jest patriota? Co to jest współczesny patriotyzm? – debata.
 • Zabawy naszych dziadków – przypomnienie zabaw, w które bawiły się poprzednie pokolenia.
 • „Miejsca ważne dla mojej rodziny – moich dziadków, rodziców, mnie”  - lapbooki.
 • Konkurs wiedzy na temat 100. rocznicy odzyskania niepodległości.