Rekrutacja do szkół średnich
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Komunikat Piotra Piekarczyka - Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty

dla nauczycieli, uczniów i rodziców:

Decyzją Pana Witolda Nowaka – Zastępcy Prezydenta Miasta Konina informuję, że  w tym roku dla kandydatów będzie możliwość wyboru w systemie elektronicznego naboru więcej niż 3 szkół w naborze do szkół ponadpodstawowych.
Kandydat będzie mógł wybrać wszystkie szkoły a w nich wszystkie kierunki.
Takie rozwiązanie pozwoli kandydatowi na pewien komfort
(bezpieczeństwo), że jego szanse w systemie elektronicznego naboru znacznie wzrosną.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych:

 1. z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum,
 2. od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
 3. na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia) odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

 • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz klas wstępnych określa załącznik nr 1 pobierz

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Informacje MEN dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – rok szkolny 2019/2020

Patrz: http://ko.poznan.pl/reforma/aktualnosci_reforma/2018/09/informacje-men-dla-absolwentow-dotychczasowego-gimnazjum-i-absolwentow-osmioletniej-szkoly-podstawowej-rok-szkolny-20192020/

lub

 

Pobierz Informator:

 „Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników

  

Oferta szkół ponadgimnazjalnych w Koninie:

 • Informatory Urzędu Miasta
 •  

 

link do strony UM na której zamieszczono kilka słów o naborze. 

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/mlodziez-wybiera-szkole-ponadpodstawowa.html 

 
 • I LO w Koninie          

https://1lokonin.pl/category/oferta-4-l-lo/

 • II LO w Koninie          

http://www.drugieliceum.lm.pl/rekrutacja-2018

 • Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych

http://www.zsge.pl/

 

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

https://www.zscku.konin.pl/www6/

       

 • Zespół Szkół Technicznych

http://www.zstih.konin.pl/index.php?id=936

 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 

http://www.kopernik.konin.pl/index.php/rekrutacja

   

 • Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

http://www.zsb.lm.pl/kierunki_ksztalcenia

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

http://zychlin.edu.pl/?page_id=2009