Uroczystości
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

„ Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a uczeń wejść już musi sam” – to chińskie powiedzenie dosłownie i przenośnie wpisuje się w to, co dzisiaj działo się w naszej szkole i co będzie działo się w najbliższych latach. Dziś bowiem otworzyliśmy nasze drzwi dla przyszłych uczniów i ich rodziców oraz pokazaliśmy, jak pracujemy i w jakim kierunku podążamy. W godzinach dopołudniowych odwiedziły nas dzieci z przedszkola. Zaprosiliśmy je do zwiedzania naszej szkoły i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach. Rodzice mogli uczestniczyć w lekcjach otwartych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3  i przedmiotów w klasach 4 – 7. O godzinie 16.30 rozpoczęło się spotkanie dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, rodziców uczniów klas 3. oraz wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole.

Pani dyrektor Dorota Silska przedstawiła ofertę naszej placówki oraz wskazała zmiany, które planujemy wprowadzić od przyszłego roku szkolnego. Podążając za najnowszymi alternatywnymi sposobami pracy chcemy otworzyć-  w ramach innowacji-  klasę 1. opartą na planie daltońskim. Zmiany dotyczyć będą także przyszłych klas 4. Według nowych kreatywnych założeń nasi uczniowie będą projektować, działać, tworzyć. Będą mieć wpływ na procesy dydaktyczne,  dokonywać wyborów, uczyć się od siebie, pomagać sobie nawzajem. Zadaniem nauczyciela będzie wspieranie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. Proces uczenia, zapamiętywania stanie się skutkiem ubocznym twórczego działania uczniów. O efektach takiej pracy opowiedziała uczniom pani Kamila Jakimowicz, założycielka pierwszego w Koninie przedszkola daltońskiego, z którą pojęliśmy współpracę. Od klasy 7. planujemy utworzenie oddziałów dwujęzycznych. Oczywiście nie zabraknie w naszej ofercie oddziałów integracyjnych, w prowadzeniu których mamy największe doświadczenie wśród konińskich placówek. W czasie, gdy zainteresowani rodzice uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielami i dyrekcją szkoły, dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich warsztatach.  Oferta zajęć była szeroka: doświadczenia chemiczne i fizyczne, warsztaty  z biologii i geografii, gry i zabawy  matematyczne, zajęcia językowe, zabawy z tabletem, programowanie - to tylko niektóre propozycje skierowane dla dzieci starszych. Najmłodszych najbardziej cieszyło wspólne gotowanie, zabawy ruchowe i taneczne, zajęcia techniczne, plastyczne oraz wspólne oglądanie znanych bajek. Było wesoło, gwarno i interesująco. Chyba nikt się u nas nie nudził. Wierzymy, że w przyszłym roku będzie nas bardzo, bardzo dużo.