Zajęcia pozalekcyjne - oddziały gimnazjalne
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

WYKAZ STAŁYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - ROK SZKOLNY 2017 / 2018

oddziały gimnazjalne

piłka siatkowa dziewcząt kl. II – III

M. Plucińska

wtorek 14:35 / DUŻA SALA

piłka koszykowa dziewcząt kl. II – III

Aerobik

M. Młodzieniak

poniedziałek  14:35 - 15:20

  piątek 14:35 - 16:05

piłka nożna kl. II – III

R. Wojciechowski

          wtorek 14:30 - 16:05

 2 godz. co drugi tydzień wymiennie z M. Plucińska DUŻA SALA

przygotowanie do zawodów, organizacja „białej szkoły”

S. Hak

wg potrzeb

piłka siatkowa chłopców kl. II – III

I. Mila

czwartek 14:35 - 16:05

2a, 2b, 2d co drugi tydzień

ścianka wspinaczkowa

Marcin Sypniewski

Paweł Gołębiowski

poniedziałek - środa 16:30 - 18:00

czwartek 16:30 - 18:00

zajęcia dla uczniów kl. III  – przygotowanie do konkursu, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Renata Szymańska

Małgorzata Kulig

czwartek 14:35 - 15:30 / SALA 102

(konkurs, przygotowanie do egzaminu)

   wtorek 14:35 - 15:20 / SALA 119

Kółko Matematyczne - przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie ( kl. II i III )

Anna Mili

czwartek 13:50 - 14:35 / SALA 215

(konkursy)

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów kl. III – język polski

Alicja Stefańska

poniedziałek 13.50 – 14.35 / SALA 116

środa 8.00 – 8.45 / SALA 116

Koło Geograficzne dla uczniów klas II i III  – przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Mirosława Szeląg

środa 14:35 - 16:00

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Dominika Makuła

środa 14:40 - 15:25 / SALA 17 (Świetlica)

trwają (III klasy oddz. gimnazjalne)

przygotowanie do konkursów językowych (dla uczniów zdolnych)

Sylwia Łagowska

Małgorzata Jałkiewicz

     czwartek 13:50 - 14:35 / SALA 213

(w miarę potrzeb 14:35 - 15:20)

poniedziałek 14:40 - 15:20 / SALA 102

(inny dzień lub inny typ zajęć,
 w miarę potrzeb czwartek 13:50 - 14:35)

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

Magdalena Cyprysiak

piątek 13:50 - 14:35 / SALA 104

(inny dzień w miarę potrzeb)

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z historii i wos dla klas III

A. Jagodzińska

czwartek 14:45 / SALA 201

Koło Informatyczne

AppInventor - programowanie aplikacji na Androida, zaawansowany Excel

   realizacja projektu gimnazjalnego, programowanie w Scratch).

J. Ławnicki

środa 14:35 - 15:35

Android - 10.2017 - 02.2018 / SALA 206

           Excel - 03.2018 - 06.2018

warsztaty teatralne

J. Klusak

wtorek 14:35

zajęcia artystyczne - zajęcia wokalne

E. Chojnacka

poniedziałek 14:30 - 15:15 / SALA 15

zajęcia wspierające dla uczniów klas II i III

A. Mili

wtorek 13:50 - 14:35 / SALA 213

zajęcia przygotowujące do konkursu fizycznego
(I półr. - kl. III, II półr - kl.II )

A. Michalska

wtorek 14:45 - 15:30

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z historii i wiedzy o społeczeństwie

Sz. Jagodziński

środa 14:45 - 15:30 / SALA 203

Kółko Matematyczne-  przygotowujące do konkursów dla uczniów gimnazjum

D. Radzymińska

poniedziałek 14:40 - 15:30 / SALA 119

zajęcia wspierające (o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym) z chemii (chętni)

B. Janas

środa 14:45 - 15:30

zajęcia wspierające rozwój ucznia

M. Smudzińska

E. Sompolińska

M. Tomaszewska

E. Staszak

wtorek 11:50 - 12:35

wtorek 14:45 / SALA 101

poniedziałek 8:55 / SALA 101

poniedziałek 11:50 - 12:35 / SALA 12

zajęcia przygotowujące do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

S. Jakubowicz

K. Konstanciak

wtorek 14:35 - 15:20 / SALA 4

(lub zajęcia dydaktyczne dla klas II)

wtorek 8.00 – 8.45

zajęcia rozwijające umiejętności z j. niemieckiego dla klas II i III

A. Celm - Ziółkowska

czwartek 13:40 - 14:25 / SALA 117

zajęcia wspierające (o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym)  z fizyki

A. Maciaszek

czwartek 14:45 - 15:30 / SALA 114

zajęcia wspierające (o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym)  z biologii

D. Hyża - Przeździecka

wtorek 14.45 – 15.30

Koło Biologiczne

D. Wapniarska

D. Hyża - Przeździecka

piątek 14:45 - 15:30

środa 14.45 – 15.30

Koło Chemiczne (przygotowanie do konkursów szkolnych                             i międzyszkolnych)

B. Janas

czwartek 14:45 - 16:00

Koło Historyczne – przygotowanie do konkursu

M. Kierzek

wtorek 14.35 - 15.20

zajęcia z języka migowego (GIMNAZJUM)

K. Akseńczuk

czwartek 13:50 sala 224 SP 9

zajęcia z języka niemieckiego

M. Szulc

wtorek 13:50 - 14:35

zajęcia wspomagające (edukacja dla bezpieczeństwa i zajęcia techniczne)

B. Spychała

wtorek 15:30

   środa 15:30

zajęcia wspierające rozwój ucznia (język polski)

K. Konstanciak

A. Frankowska

czwartek 13.50 – 14.35

środa 14.35 – 15.30

zajęcia dodatkowe z j. rosyjskiego

I.  Kubiak

poniedziałek 14. 45 - 15. 30