Zebrania i konsultacje
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

Oddziały I – III

- terminy zebrań i konsultacji wychowawcy ustalają indywidualnie wg potrzeby (min. 3 w roku)

Oddziały IV - VIII

17 września 2019 r. (zebranie)

17 grudnia 2019 r. (zebranie + konsultacje – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza oraz oceną naganną  z zachowania)

31 marca 2020 r. (konsultacje / ew. zebranie, jeśli będzie potrzebne w którejś klasie)

12 maja 2020 r. (zebranie – informacja  o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza oraz oceną naganną z zachowania+ konsultacje)