Zebrania i konsultacje
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

Zebrania i konsultacje z rodzicami (wtorki)

18 września 2018 r. (zebranie)

23 października 2018 r. (konsultacje)

4 grudnia 2018 r. (zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza + konsultacje)

29 stycznia 2019 r. (zebranie podsumowujące 1. półrocze)

19 marca 2019 r. (konsultacje)

7 maja 2019 r. (zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza + konsultacje)