Aktualności
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA       WYDARZENIA       INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

  • P1120876.JPG
  • P1130232.JPG
  • P1130453.JPG
  • P1130466.JPG
  • P1130636.JPG
  • P1130685.JPG
  • Piknik 13.10.2017 r 076.JPG

Oddział innowacyjny nabór otwarty

KLASA 4 - INNOWACYJNA

NABÓR OTWARTY

Znalezione obrazy dla zapytania innowacyjność

W roku szkolnym 2018 / 2019 otwieramy dodatkowy oddział na poziomie klas 4. o charakterze innowacyjnym. W planie lekcji pojawią się dwa dodatkowe przedmioty: zajęcia rozwoju osobistego oraz szachoweUczniowie tego oddziału będą pracować przede wszystkim metodami, które wymagają ich zaangażowania, myślenia twórczego / innowacyjnego. Każdy tydzień klasa będzie rozpoczynała od spotkania z wychowawcą na zajęciach rozwoju osobistego. Podczas nich uczniowie zapoznają się z planem całego tygodnia pracy oraz podzielą zadaniami (elementy inspirowane planem daltońskim), za które będą odpowiedzialni. Ponadto wspólnie z wychowawcą będą pracować nad rozpoznawaniem swoich mocnych stron oraz wdrażać się do samokształcenia. Zajęcia szachowe natomiast mają na celu wspomaganie rozwijania myślenia matematycznego oraz logicznego, a także integrować grupę. Na wszystkich przedmiotach uczniowie będą mieli okazję pracować metodą projektu edukacyjnego, rozwijając umiejętności: planowania własnej pracy, pozyskiwania i selekcji informacji, współpracy w zespole, prezentacji (na każdym przedmiocie zostanie określony procent realizacji podstawy programowej metodą projektu). Nauczyciele - stosując jak najczęściej ocenianie kształtujące - będą udzielali informacji zwrotnej uczniowi na temat jego osiągnięć / postępów w celu wdrażania go do samorozwoju. Ponadto znaczącą rolę będzie odgrwała samoocena oraz ocena koleżeńska, co jeszcze bardziej angażuje ucznia w proces uczenia się i odpowiedzialności za swoje wyniki. Nabór do klasy jest jeszcze otwarty :-)

Kostka Rubika

6. Międzyszkolny Konkurs Układania Kostki Rubika

Regulamin                                                                     Karta zgłoszeniowa

 

Rekrutacja