Czego się nauczą nauczyciele

W ramach projektu unijnego ,,Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” wychowawcy wzięli udział w szkoleniu pt. ,,Kompetencje wychowawcze nauczycieli”. Kilku nauczycieli podjęło studia podyplomowe z zakresu: socjoterapii, oligofrenopedagogiki oraz terapii
i edukacji z autyzmem.