Co się zmieni w naszej szkole dzięki projektowi

W ramach projektu ,,Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nowocześnie urządzona pracownia chemiczna w istotny sposób pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, podnieść poziom nauczania i poprawić warunki kształcenia.

Uczniowie wykonując samodzielnie doświadczenia, budzą w sobie motywację do nauki, doskonalą umiejętności prowadzenia analizy i wyciągania wniosków.

Sprzęt multimedialny wzbogaca warsztat nauczyciela i wpływa na efektywność lekcji. Pozwoli również rozwijać inicjatywę uczniów do wykonywania dodatkowych prac z wykorzystaniem TIK.

Zakupione modele atomów i cząsteczek, domina i memory chemiczne pozwolą w łatwy i przyjemny sposób zrozumieć otaczającą nas przyrodę i zjawiska w niej zachodzące.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki matematyki takie jak: Bamp, Domino matematyczne, Lustrzana symetria, Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła, Bingo ułamkowe, Zestaw Radosna klasa plus, Geostix i inne, które pobudzają  wyobraźnię przestrzenną, co wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. Dodatkowo rozwijają  w uczniach zdolność pracy w grupie, w której wzajemnie się motywują i wymyślają nowe, niepowtarzalne rozwiązania. Pomoce matematyczne dają możliwość uatrakcyjnienia i urozmaicenia lekcji, a także pomagają utrwalić poznane pojęcia i wiadomości, usystematyzować uczniów wiedzę oraz rozbudzić zainteresowania.
Ułamki magnetyczne pozwalają nauczycielowi demonstrować właściwości ułamków, ilustrować zadania ułamkowe, a uczniom rozwiązywać przy tablicy obliczenia ułamkowe na konkretnym materiale manipulacyjnym.

Zakupione w ramach projektu unijnego pomoce znacząco wpływają na efektywność nauczania w naszej szkole.