W jakich zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe: z języka obcego, matematyki, chemii, fizyki, geografii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, rewalidacyjne i integracji sensorycznej.