Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Oddziały I – III

– terminy zebrań i konsultacji wychowawcy ustalają indywidualnie (min. 2 w każdym półroczu)

Oddziały IV – VIII

21 września 2021 r. (zebranie)

14 grudnia 2021 r. (zebranie + konsultacje – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza oraz oceną naganną  z zachowania)

15 marca 2022 r. (zebranie)

17 maja 2022 r. (zebranie + konsultacje – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza oraz oceną naganną z zachowania)

Powiększ tekst
Wysoki kontrast