Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Oddziały I – III

– terminy zebrań i konsultacji wychowawcy ustalają indywidualnie (min. 2 w każdym półroczu)

Oddziały IV – VIII

19 września 2023 r. (zebranie)

9 stycznia 2024 r. (zebranie– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza oraz oceną naganną
z zachowania)

19 marca 2024 r. (zebranie)

14 maja 2024 r. (zebranie– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza oraz oceną naganną
z zachowania)