Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Oddziały I – III

– terminy zebrań i konsultacji wychowawcy ustalają indywidualnie (min. 2 w każdym półroczu)

Oddziały IV – VIII

20 września 2022 r. (zebranie)

13 grudnia 2022 r. (zebranie– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza oraz oceną naganną z zachowania)

14 marca 2023 r. (zebranie)

16 maja 2023 r. (zebranie– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza oraz oceną naganną z zachowania)