Projekty edukacyjne dziewiątki
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

PRZEDSIĘBIORCZY JANEK

Uczniowie klas II wzięli udział w projekcie "Przedsiębiorczy Janek". W ramach projektu rozwijali kompetencje z zakresu przedsiębiorczości m.in.: poznali pojęcia ekonomiczne: pieniądz, praca, dochód, wydatki, inwestowanie, oszczędzanie; związki zachodzące między pracą, a zarabianiem pieniędzy; poznali wartość pieniędzy, sposoby ich zarabiania, inwestowania i oszczędzania; tworzyli biznesplany, reklamy; projektowali banknoty; ; sporządzali listy zakupów; odgrywali scenki związane z zakupami; planowali działania zmierzające do eliminacji lub ograniczenia marnowania żywności.

 

SYCYLIA

Na lekcji języka angielskiego Uczennica klasy 6d, Ewa Jaskot przygotowała projekt o Sycylii Zaprezentowała wiele interesujących zdjęć i informacji o Sycylii. Uczniowie poznali najciekawsze  miejsca i zabytki tego regionu.

KAMIENIE NA SZANIEC - TROPEM BOHATERÓW POLSKI WALCZĄCEJ

czas realizacji: listopad 2019 r.

przedmiot: j. polski

Klasa 8a realizowała projekt edukacyjny w ramach pracy z lekturą: "Kamienie na szaniec". Uczniowie samodzielnie poszukiwali informacji, przygotowywali prezentacje, plakaty i foldery. Każda grupa miała również za zadanie wykazać się znajomością lektury i zaprezentować związane z zadaniem fragmenty książki, a także przygotować dla klasy notatkę w dowolnej formie. Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM

    W październiku na lekcjach matematyki klasa 5 g poznawała własności liczb naturalnych realizując projekt zgodny z sentencją Pitagorasa „Liczby rządzą światem”. Uczniowie stwierdzili, że liczby są jak ludzie. Poznali liczby pierwsze, złożone, doskonałe, bliźniacze, zaprzyjaźnione, lustrzane,  liczby olbrzymy,  trójkątne i kwadratowe, palindromiczne, słynną liczbę p (pi) oraz zauważyli, że liczby Fibonacciego znaleźć można w kalafiorach, kwiatach, muszlach i nie tylko. Uczniowie wiedzą już, dlaczego liczba 7 jest szczęśliwa, bo jest przecież 7 cudów świata, 7 krasnoludków, 7 niebo, 7 dni tygodnia i Rzym zbudowano na 7 wzgórzach oraz co ma wspólnego liczba F (fi) znana złotą liczbą z flagą Polski. Prawie miesięczna współpraca zaowocowała kolorowymi plakatami i lapbookami.

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

ROZMOWY SŁYNNYCH MATEMATYKÓW

Przez prawie dwa miesiące codziennym lekcjom matematyki w klasach 4b,5e,5f, 5g towarzyszyły rozmowy o znanych matematykach. 13 stycznia 2020 r. w auli szkolnej uczniowie zaprezentowali część z nich. Na „Rozmowy słynnych matematyków” przybyli: Tales z Miletu, zwany człowiekiem cienia, przybył też z trójkątem prostokątnym Pitagoras z Samos oraz Euklides z 13 księgami „Elementów” i  Archimedes co krzyknął Eureka, Cogito ergo sum – krzyknął Kartezjusz co układ współrzędnych wymyślił, a wzorami skróconego mnożenia Izaak Newton się pochwalił. Pojawiła się Maria Skłodowska – Curie, która z drugą lokatą ukończyła matematykę na Sorbonie.  Wskoczyli też na scenę dwaj panowie, co kostką Rubika się bawili, Muhammed Alchwarizmi z cyframi arabskimi i Euler, co świetnie liczył w pamięci, a po nim  Enrico Fermi, człowiek, który wiedział wszystko, laureat nagrody Nobla. Fibonacci ananasa trzymał i nieskończony ciąg liczb zapisał. Na koniec pojawili się dwaj Polacy: Stefan Banach – nazywany Kopernikiem matematyki i Wacław Sierpiński ze swoimi dywanami. Zapraszamy do oglądania naszej gazetki koło sklepiku na II drugim piętrze, gdzie będziemy prezentować osiągnięcia naszych bohaterów.

 

 

“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość (...)

i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

                                            Karol Wojtyła

 

Fragment Talmudu Babilońskiego naucza, że „jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”. Zapis ten stał się motywem przewodnim projektu edukacyjnego „Ambasada tolerancji” realizowanego w klasach 6. W ramach działań propagujących wartość tolerancji, akceptacji oraz szacunku dla drugiego człowieka uczniowie realizowali następujące zadania:

1)   Głośne czytanie na lekcjach książki: „Dziecko Noego” E. E. Schmita.
2)   Cykl lekcji poświęconych lekturze, w tym zajęcia poświęcone kulturze żydowskiej, zagładzie Żydów.
3)   Pokaz filmowy („Lista Schindlera”, „Głosy z Listy”) – fragmenty, ewentualnie   w niektórych klasach całość -  poza pojedynczymi scenami).
4)   Zajęcia warsztatowe po hasłem: „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
5)   Plakat promujący tolerancję, makieta sierocińca prowadzonego przez ojca Ponsa.
6)   Lapbooki z najważniejszymi informacjami opracowanej lektury.

    

   

 

   

 


Uczniowie klasy 6 d i 6 e pracowali metodą projektu edukacyjnego podczas powtarzania wiadomości o częściach mowy i częściach zdania. Ich zadaniem było stworzenie gier planszowych, które pozwoliły na utrwalenie wiadomości z gramatyki. Sami wybrali sposób pracy i grupę, w której chcieli realizować zadanie. Najpierw zaplanowali swoją pracę, zdecydowali o sposobie realizacji zadania oraz o formie prezentacji. Uczniowie wykazali się oryginalnością i kreatywnością, a nauka przez zabawę okazała się efektywna i przyjemna. 

    

   


KLASA 7A – PROJEKT EDUKACYJNY Z LEKTURYKasa 7a pracowała metodą projektu edukacyjnego podczas omawiania lektury: „Latarnik”. Uczniowie sami wybierali sobie zadania i dzielili się na zespoły,  a kierowali się przy tym sugestiami dotyczącymi umiejętności / predyspozycji, które będą potrzebne do ich wykonania. Uczniowie sami planowali swoją pracę, decydowali o sposobie rozwiązania problemu / zadania oraz o formie prezentacji. Uczniom nie brakowało oryginalnych i ciekawych pomysłów, efektem ich pracy były: mapy myśli, plakaty, profil fb głównego bohatera.

    

   

   

 


 

Projekt edukacyjny „Urodziny Niepodległej” zaplanowany jest do realizacji od września do grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Realizatorami są uczniowie klas VI pod opieką swoich nauczycieli języka polskiego i historii.

Cele projektu:

 • Wprowadzenie uczniów w świat wartości.
 • Uczenie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego.
 • Kształtowanie przywiązanie do symboli narodowych
  i dziedzictwa poprzednich pokoleń.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów, ich emocjonalne zaangażowanie
  oraz kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.

Zaplanowane zadania edukacyjne:

 • Organizacja apelu rozpoczynającego rok szkolny 2018/2019 z zaakcentowaniem treści związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • „Sławny Polak” – konkurs na plakat.
 • „Wielkie Kobiety Niepodległej” – prezentacja sylwetek sławnych Polek w formie plakatów.
 • Udział w warsztatach „Orzeł Biały – nasza duma” - przygotowanie prac różnymi technikami plastyczno – informatycznymi.
 • „Niepodległa. Tradycja i pamięć” - praca fotograficzna, literacka  lub multimedialna.
 • Obejrzenie filmów - „Kamienie na szaniec” i  „Polskie drogi do niepodległości”.
 • Kim jest patriota? Co to jest współczesny patriotyzm? – debata.
 • Zabawy naszych dziadków – przypomnienie zabaw, w które bawiły się poprzednie pokolenia.
 • „Miejsca ważne dla mojej rodziny – moich dziadków, rodziców, mnie”  - lapbooki.
 • Konkurs wiedzy na temat 100. rocznicy odzyskania niepodległości.