Zebrania i godziny do dyspozycji nauczycieli

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Oddziały I – III

– terminy zebrań wychowawcy ustalają indywidualnie (min. 2 w każdym półroczu)

Oddziały IV – VIII

19 września 2023 r. (zebranie)

9 stycznia 2024 r. (zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 1. półrocza oraz oceną naganną z zachowania)

19 marca 2024 r. (zebranie)

14 maja 2024 r. (zebranie– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec 2. półrocza oraz oceną naganną z zachowania)

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024