Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2022 / 2023

1) Aneta Larke- Rybacka – Przewodnicząca
2) Z-ca przewodniczącego : Monika Piechocka
3) Skarbnik : Anna Brzózka
4) Sekretarz : Joanna Chęcińska
5) Krzysztof Spławski
6) Ewa Jankowska
7) Monika Kotlarska- Szymczak

Numer konta bankowego RR:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin
Numer konta: 36 8530 0000 0416 3865 2000 0010