Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2023 / 2024

1. Joanna Chęcińska – przewodnicząca 
2. Anna Górecka – z-ca przewodzącej
3. Sylwia Przybylska – Sekretarz
4. Anna Brzózka – skarbnik
5. Przemysław Skibiszewski – członek 
6. Paweł Olszewski – członek
7. Lidia Adamczyk – członek 

Numer konta bankowego RR:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin
Numer konta: 36 8530 0000 0416 3865 2000 0010