Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2020/2021

p. Aneta Lerke – Rybacka – Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Wioletta Sibińsk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

p. Anna Brzózka – Skarbnik

p. Julita Sobolewska – Sekretarz

Numer konta bankowego RR:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin

Numer konta: 36 8530 0000 0416 3865 2000 0010

Powiększ tekst
Wysoki kontrast