Historia szkoły

Historia szkoły SP9

Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie

Historia  szkoły  sięga   lat  50. Wmurowanie  kamienia  węgielnego  pod  budowę  Szkoły  Podstawowej  nr   9  odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych parterowych domach przy trasie Warszawa – Poznań.

20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został p. Józef Nowaczyk.

W roku szkolnym 1969/1970 (grudzień) Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię Bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą  majora Henryka Sucharskiego:  p. Anną Bugajską oraz z p. Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina.

19 listopada 1970 roku nadano sztandar Szkole Podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest Święto Patrona Szkoły.

1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993/1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Izabela Wilk.

Od 18 kwietnia 1996 roku nasza szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, który zrzesza placówki noszące imię Bohaterów Westerplatte. W dniach 26– 28 kwietnia 2001 r. byliśmy organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego  1997/1998 miała miejsce właśnie w naszej szkole. W tym samym roku otwarto u nas pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne.

opracowała Anna Nowak