Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Silska

Wicedyrektorzy Szkoły

mgr Agnieszka Celm-Ziółkowska
mgr Maria Kulczewska
mgr Joanna Woźniak