Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.

Szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych,

opiekuńczych i wychowawczych na najwyższym poziomie.

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

Szkoła jest instytucją współpracującą ze społecznością lokalną.

Szkoła jest efektywnie zarządzana.

Szkoła wspomaga rodziców.