Świetlica

Świetlica szkolna

W naszej świetlicy szkolnej, poza opieką i współwychowaniem uczniów, staramy się rozwijać ich zainteresowania  i uzdolnienia.

Dokładamy starań, by oferta zajęć świetlicy była rozróżnorodna i sprzyjała wyzwoleniu w uczniach ekspresji twórczej, kształtowała sprawność manualną i ruchową, a przede wszystkim pobudzała do kreatywnych działań.

Zajęcia na świetlicy szkolnej w roku 2023/2024

Regulamin świetlicy szkolnej

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7:00 – 16:30