Świetlica

Świetlica szkolna

W naszej świetlicy szkolnej, poza opieką i współwychowaniem uczniów, staramy się rozwijać ich zainteresowania      i uzdolnienia.

Dokładamy starań, by oferta zajęć świetlicy była rozróżnorodna i sprzyjała wyzwoleniu w uczniach ekspresji twórczej, kształtowała sprawność manualną i ruchową, a przede wszystkim pobudzała do kreatywnych działań.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7:00 – 16:30

Powiększ tekst
Wysoki kontrast