Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

p. Alicja Warzych

Rzecznik Praw Ucznia został powołany do zajmowania się wszelkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w naszej szkole. Uczniowie mogą zwracać się do niego w sytuacjach problemowych, a zwłaszcza wtedy, gdy uważają, że ich prawa zostały naruszone. Rzecznik Praw Ucznia jest bezstronny, działa w ramach obowiązujących w szkole zapisów statutowych.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

  1. Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole.
  2. Dbałość o przestrzeganie praw ucznia.
  3. Uczestniczenie w rozwiązywaniu kwestii spornych pomiędzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielami.
  4. Reprezentowanie ucznia w przypadku naruszenia jego praw.
  5. Współpraca z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami w zakresie stosowania nagród i kar.