Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 9

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

odbywać się będzie elektronicznie

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:


a) rejestracji w systemie elektronicznego naboru do szkół podstawowych miasta
Konina pod adresem:

www.konin.podstawowe.vnabor.pl

b) wygenerowaniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w szkole

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14.03.2022 r. – 05.04.2022 r. do godz. 15:00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym
od 06.06.2022 r. – 10.06.2022 r. do godz. 15:00

Regulamin rekrutacji dostępny poniżej.

ZAPRASZAMY

Zarządzenie Nr 6/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin
 
 

Uchwała Nr 697 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=697

Zarządzenie Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2022 roku
 
w sprawie elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin