O szkole

Historia szkoły

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1997/1998 miała miejsce właśnie w naszej szkole. W tym samym roku otwarto u nas pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne.

Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej nr 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych parterowych domach przy trasie Warszawa – Poznań.

Nasza historia

20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został p. Józef Nowaczyk.

W roku szkolnym 1969/1970 (grudzień) Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię Bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą  majora Henryka Sucharskiego:  p. Anną Bugajską oraz z p. Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina.

19 listopada 1970 roku nadano sztandar Szkole Podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest Święto Patrona Szkoły.

1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993/1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Izabela Wilk.

Od 18 kwietnia 1996 roku nasza szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, który zrzesza placówki noszące imię Bohaterów Westerplatte. W dniach 26 – 28 kwietnia 2001 r. byliśmy organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte.