Erasmus +

ERASMUS +

Erasmus + 

Mobilność kadry edukacji szkolnej, Akcja 1

Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna (KA121-SCH)

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach sektora Edukacja Szkolna 

„Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000095999”

Okres realizacji: od 1.06.2023 r.  do 31.08.2024 r. (pierwszy rok akredytacji)

Wartość całkowita: 68 080 EUR (303 997,62 zł), co stanowi 100% dofinansowania 

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie

komunikatywnym oraz umożliwiającym nauczanie przedmiotowo-językowe,

  • poprawa dobrostanu nauczycieli oraz przeciwdziałanie wypaleniu

zawodowemu,

  • wdrożenie innowacji pedagogiczno-wychowawczych w klasach IV-VIII

dotyczących efektywniejszej nauki i rozwoju osobistego,

  • zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli,
  • poprawa jakości relacji w szkole między członkami społeczności szkolnej,
  • zwiększenie intensywności działań na rzecz edukacji włączającej.

Efekty/ Działanie:

  • zapewnienie korzyści poszczególnym uczestnikom kursów językowych i metodycznych,
  • podniesienie zdolności szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej,
  • poprawa jakości nauczania i uczenia się dla całej społeczności szkolnej.

Kontakt:

Imię i nazwisko: Agnieszka Jagodzińska

e-mail: a.jagodzinska@sp9konin.edu.pl

tel. 63 246 78 67

Imię i nazwisko: Małgorzata Jałkiewicz

e-mail: m.jalkiewicz@sp9konin.edu.pl

tel. 63 246 78 67

 

Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie biorą odpowiedzialności za publikowane treści.