Relacje uczestników

Relacje uczestników Erasmus +

Wspomnienia informacje uczestników      

Agnieszka/Edyta kurs językowy

Zajęcia mamy codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 14.30 w trzech blokach. Pierwsze dwa odbywają się w przydzielonej grupie z tym samym nauczycielem. Ich celem jest doskonalenie: czytania, pisania, słuchania, mówienia i słownictwa. Nasze grupy mają charakter międzynarodowy z kursantami z rożnych krajów, w tym np. z Japonii, Ekwadoru, Francji i Niemiec

Pracujemy w grupach na różnych poziomach, do których zostałyśmy przydzielone na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Na zajęciach stosowane są rożne formy pracy: uczymy się w parach czy wykorzystujemy gry  i zabawy.

Trzeci blok w ciągu dnia to konwersacje.

Wszystkie zadania, ćwiczenia, gry i zabawy są aranżowane w temacie dnia,  tak, by każdy z każdym porozmawiał.

Co daje mi kurs?

Agnieszka

Podnoszenie umiejętności w słuchaniu i mówieniu. To jest najważniejsze, by swobodnie komunikować się w języku angielskim. Uczę się słuchać innych uczestników z różnych stron świata mówiących  z charakterystycznym dla nich akcentem. Język angielski jest jeden, ale jak różny, zależnie od miejsca na świecie. 

Dzięki rozmowom z innymi uczestnikami kursu poznaję życie w innych państwach, a także metody i sposoby na poprawę komunikacji w języku angielskim.

Edyta

Podnoszę umiejętności w mówieniu i słownictwie. Nabieram swobody w porozumiewaniu się w języku angielskim.

Moje dalsze plany?

Agnieszka

Będą miały na celu polepszanie jakości: słuchania, mówienia, rozumienia i komunikowania się w języku angielskim.

Edyta

Chcę kontynuować naukę języka angielskiego. Rozwijać swoje umiejętności.

Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie biorą odpowiedzialności za publikowane treści.