mLegitymacja

Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji
i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, nr legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie nieważna. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia
w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować szkołę).

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej
6.0 lub iOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 • Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji, podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Do wniosku należy dołączyć tradycyjną legitymację do wglądu (wniosek do pobrania).
 • Wysłać na adres e-mail sekretariatu (sekretariat@sp9konin.edu.pl) jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB, szerokość zdjęcia około 500 px, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz podaniem klasy, do której jest zapisany.
 • Pobrać Aplikację mObywatel.
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywizacyjnego QR uruchomić system na urządzeniu.

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie mLegitymacji
 • Wniosek o anulowanie mLegitymacji

Informacje  na temat mLegitymacji:

 • https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna
 • Regulamin mLegitymacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
 • Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów
 • Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji, który umożliwia łatwe, szybkie
  i bezpłatne wykonanie zdjęcia, które trzeba załączyć do wniosku o wydanie mLegitymacji. Dzięki Generatorowi uczeń będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy rodzica wykonać zdjęcie, które zostanie automatycznie dostosowane do wymagań, w tym poprzez dostosowanie jego parametrów, wymiarów i tła. Wykonanie zdjęcia jest bardzo proste i zajmuje niespełna 3 minuty.
  https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji