Rada Rodziców
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA     INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

  1. Maria Zaleska-Jaskot - Przewodnicząca Rady Rodziców - klasa 3 GD
  2. Monika Chojnacka - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - klasa VI C
  3. Wioletta Sibińska - Skarbnik - klasa 8 B
  4. Iwona Michalska - Sekretarz - klasa 6 A
  5. Aneta Lerke-Rybacka - klasa 4 E
  6. Tomasz Kopczyński - klasa 2 B
  7. Paula Walczak - klasa 1 A
  8. Dorota Zaradzka - klasa 5 D
  9. Izabela Kołodziejczak - klasa 7 D

numer konta bankowego RR:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
62-502 Konin
Numer konta: 36 8530 0000 0416 3865 2000 0010