Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...”

Janusz Korczak

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Opiekunowie SU:

p. Aleksandra Beger

p. Magdalena Cieplińska

p. Iwona Cieślak