Egzamin ósmoklasisty wyniki

Egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będą wydawane od 8 lipca br. w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny w godzinach 8.00-14.00.

Przypominamy, iż zaświadczenia należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej.

Comments are closed.