Instrukcja szyfrowania pliku/katalogu programem 7-zip

Instrukcja szyfrowania pliku/katalogu programem 7-zip

    1. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik lub katalog i wybrać opcję 7-zip -> Dodaj do  archiwum. Przykład na poniższym rysunku:
    2. Następnie w okienku „Dodaj do archiwum” w polu „Wprowadź hasło:” wpisujemy hasło,  którym chcemy zaszyfrować plik lub katalog. W polu „Wprowadź ponownie hasło:” ponownie  wpisujemy hasło w celu weryfikacji poprawności wpisanego hasła. Przykład na poniższym  rysunku:
  1. W wyniku szyfrowania otrzymujemy plik o rozszerzeniu .7z, który można bezpiecznie przesłać  e-mailem jak normalny załącznik.  

 

  

Instrukcja odszyfrowania pliku/katalogu programem 7-zip  

  1. Zaszyfrowany załącznik w wiadomości e-mail należy zapisać na komputerze.  
  2. Na zaszyfrowanym pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 7 zip ->  wypakuj tutaj. Przykład na poniższym obrazku:
  3. Następnie w okienku wpisujemy hasło do archiwum. Przykład na poniższym obrazku:
Comments are closed.