Adam Cząstka – uczeń klasy 3c w świątecznym klimacie