Wizyta Pana Wiesława Banasia – p.o. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dzisiaj odwiedził naszą Szkołę Pan Wiesław Banaś – p.o. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, który z zaciekawieniem spacerował po naszych szkolnych korytarzach zaaranżowanych w taki sposób, by uczniowie czuli się u nas komfortowo oraz mogli spędzać przerwy aktywnie i twórczo.

Poza tym Pan Kurator odwiedził pracownie: szachową kulinarną, doświadczania świata, strefę wyciszenia i relaksu, gabinet psychologa, a także salę mediacji rówieśniczych. Nadarzyła się także okazja, by zajrzeć do jednej z klas innowacyjnych, która pracuje metodą planu daltońskiego. Rozmawialiśmy o ocenianiu, pracach domowych, oddziałach uwzględniających różnorodne potrzeby i uzdolnienia naszych uczniów oraz zaangażowaniu nauczycieli w innowacyjne programy i projekty.

Bardzo cieszymy się z tego sympatycznego spotkania w murach naszej Budzącej się Szkoły!

Comments are closed.