Integracja

Biofeedback

Biofeedback to metoda terapeutyczna dla dzieci i młodzieży umożliwiająca poprawę:
 • Działania pamięci i koncentracji
 • Funkcjonowania w stresie
 • Regulacji emocji
 • Opanowywania stresu i lęku

Biofeedback  to biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

 

Informacje przekazywane są w formie:
 1. wizualnej – np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot
 2. akustycznej – przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”

 

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których
występują:
 1. specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 2. zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD)
 3. nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD)
 4. zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną
  samokontrolą.

Integracja sensoryczna

Gabinet terapii integracji sensorycznej ma pomóc uczniom z zaburzeniami regulacji
procesów integracji sensorycznej w reorganizowaniu systemu przetwarzania zmysłowegoprzez dostarczenie bodźców stymulujących układ przedsionkowo – proprioceptywnych w połączeniu z sytuacją zadaniową wspierającą funkcje poznawcze.