Oddziały integracyjne

Oodziały integracyjne w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie

„Dziecko w klasie integracyjnej uczy się w warunkach naturalnych zauważać odmienność, spontanicznie reagować na potrzeby innych, nie pozostaje obojętne wobec słabości, uczy się chronić tych, którzy na to zasługują. Poznaje również siebie i uczy się współpracować.”

Klasy integracyjne efektownie funkcjonują w naszej szkole od 25 lat, stawiając nas na pozycji lidera regionu w zakresie wspierania indywidualnego rozwoju zarówno dzieci niepełnosprawnych jak i UCZNIÓW z specyficznymi potrzebami EDUKACYJNYMI.

Pracujący w klasach integracyjnych nauczyciele są empatycznymi, wysoce wykwalifikowanymi specjalistami. Podczas praktycznie każdej lekcji jest dwoje takich nauczycieli. Jeden z nich prowadzi zajęcia, a drugi wspiera dzieci mające trudności z przyswojeniem realizowanego materiału, bądź też mających inne potrzeby.

Szczególnie w klasach 1-3 role obu nauczycieli są przemienne i wspierają się we wszystkich zadaniach. Taka współpraca daje możliwość indywidualnego podejścia do dziecka. Szczegółowe poznanie potrzeb każdego ucznia w klasie oraz nawiązanie bliskich relacji pozwala stworzyć warunki, w których każdy chce się uczyć, bawić oraz rozwijać swoje pasje.

Dzieci już pierwszego dnia dowiadują się, że odmienność jest wyjątkowa, a życzliwość i pomoc drugiej osobie sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Rodzice uczniów w klasach integracyjnych często tworzą zespół wspierający naszą placówkę, współpracując z wychowawcą, dyrekcją, inwestują w naszą, wspólną szkołę,