Oddziały specjalne

Oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem

Oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem działają w naszej szkole od 2006 roku. Jest to wspaniała możliwość indywidualnego rozwoju dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doświadczona, wykwalifikowana kadra, dogodna infrastruktura, jasne i przestronne  sale, dostępne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne pracownie terapeutyczne zapewniają idealne warunki do zabawy i nauki. 

W Szkole Podstawowej nr 9 posiadamy 8 klas specjalnych

W szkole funkcjonuje 8 klas specjalnych. Uczniowie w tych oddziałach realizują treści edukacyjne zgodnie z wymaganiami MEN z odpowiednimi dostosowaniami dla aktualnych możliwości każdego z uczniów.

W szkole istnieją klasy specjalne dla uczniów realizujących podstawę programową dla uczniów z normą intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Ważnych celem w edukacji uczniów w klasach specjalnych jest przygotowanie ich do funkcjonowanie w życiu dorosłym w tym celu prowadzone są zajęcia praktyczne z zakresu Treningu Umiejętności Praktycznych.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych i dodatkowych prowadzonych przez różnych specjalistów, Każda klasa specjalna ma własny program dostosowany do wieku uczniów i ich aktualnych możliwości rozwojowych.

Wychowawcy i nauczyciele klas specjalnych organizują dla uczniów różnego rodzaju imprezy, wycieczki i warsztaty we współpracy z instytucjami kultury w Koninie.

Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział w akcjach organizowanych przez SU. Każda klasa w sposób aktywny jest członkiem szkolnej społeczności.