Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

W przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, prowadzących szkolenia sportowe, przygotowania wojskowego oraz oddziały wstępne rejestracja trwa krócej – do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Adres do logowania: https://konin.edu.com.pl

W systemie znajdują się wyłącznie szkoły konińskie. Każdy uczeń może w nim wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z tych szkół dowolną ilość oddziałów (klas).

Wypełnione podanie należy zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowane podanie podpisuje uczeń oraz rodzic (wystarczy podpis jednego rodzica).

Dokument trzeba dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

W przypadku rekrutacji do szkół znajdujących się poza Koninem, należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką.

Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/

Comments are closed.