Aktualności
Facebook

       AKTUALNOŚCI       O SZKOLE       ŻYCIE SZKOŁY       DLA RODZICA       WYDARZENIA       INNOWACYJNOŚĆ W SP9       GALERIA       KONTAKT 

 • 29542560_1637827939665208_1568758666820345659_n[1] (960x540).jpg
 • 29746791_1649614958441656_78805047_o.jpg
 • P1140679.JPG
 • P1140774.JPG
 • P1140795.JPG
 • P1140807.JPG

Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety do 11 czerwca br. Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie Państwa opinii na temat punktowej oceny zachowania. 
Dziękujemy za współpracę.
 
 

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

 1. Dwujęzyczność - oprócz nauki języka obcego szkoła oferuje uczniom nauczanie dwujęzyczne minimum dwóch przedmiotów niejęzykowych. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się w dwóch językach – polskim i obcym.
 2. W klasie dwujęzycznej uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego- 5 h tygodniowo. Liczba godzin historii i biologii nie zmienia się, jest zgodna z ramowym planem nauczania.
 3. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który: otrzymał promocję do klasy VII, uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Za wynik pozytywny przyjmuje się 40% pkt.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, opisane w pkt. 3., niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, oceny na świadectwie promocyjnym do klasy VII z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem.
 5. Sprawdzian predyspozycji językowych - 19 czerwca (wtorek), godz. 16.00, sala nr 2 (w budynku gimnazjum):
 • obejmuje materiał z języka angielskiego ze szkoły podstawowej, z klasą szóstą włącznie;
 • składa się z zadań typu: tłumaczenie fragmentów zdań, dobieranie reakcji do sytuacji, czytanie ze zrozumieniem, wstawianie wyrazów w odpowiedniej kolejności, odpowiadanie na zadane pytania, itp.;
 • pytania mają charakter zamknięty, otwarty, sprawdzają czytanie, gramatykę, słownictwo, reagowanie językowe i słuchanie;
 • trwa 60 minut;
 • wyniki - piątek 22 czerwca;
 • wgląd w prace – w ciągu 2 dni po ogłoszeniu wyników u dyrekcji.

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Klauzula dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą przy ul. Fikusowej 8 w Koninie

Nazwa Administratora) z siedzibą w (Adres Administratora),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły/placówki oświatowej również w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne