Klasy z programem autorskim

Klasy z programem autorskim w SP9

Klasa 3b z programem autorskim

Klasa 3b realizuje program autorski pt. „Mały Artysta”. Uczniowie biorą udział w równych przedsięwzięciach mających na celu rozwój ich kreatywności, talentów i uzdolnień.

Dzięki zajęciom artystycznym dzieci nabywają dodatkowych umiejętności, łatwiej przyswajają wiedzę, wzmacniają swoje poczucie wartości oraz nawiązują pozytywne relacje.