Nowoczesność

Nauczanie dwujęzyczne

Oddziały dwujęzyczne w naszej szkole mają za zadanie kształcić uczniów, których głównym celem jest swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem angielskim.

W klasie dwujęzycznej uczniowie mają pięć godzin języka angielskiego tygodniowo, a nauka odbywa się z podziałem na grupy. Nauczanie dwujęzyczne służy do przyswajania czegoś więcej niż samego języka, pozwala na stosowanie języka jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów.

W przypadku naszej szkoły są to: biologia, historia, a także wiedza o społeczeństwie. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe.

Oznacza to, że wspomniane przedmioty prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim, a ilość i natężenie języka obcego na danym przedmiocie czy na danej lekcji związane jest z tematem  i możliwością jego realizacji w języku angielskim.

O proporcjach zawsze decyduje nauczyciel prowadzący dostosowując metody i formy pracy do poziomu danej grupy. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także opisuje i nazywa zjawiska dwujęzycznie, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

Nauka w oddziałach dwujęzycznych zapewnia szeroki rozwój ucznia w zakresie jego możliwości intelektualnych i językowych.

Pozwala na stopniowe osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego i stosowanie go jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego. Nauka języka często odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod, jak choćby metody projektu czy wychodzi poza ramy sali lekcyjnej.

Organizowane są wyjazdy językowe, a zajęcia prowadzone są przez osoby z zewnątrz.

Oddziały dwujęzyczne przygotowują uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata jest wyposażona w specjalne elementy świetlne, dźwiękowe i dotykowe, stymulujące rozwój dziecka.

 Stosowanie takich efektów wywołuje wysoki poziom koncentracji i motywacji, dodatkowo rozwija umiejętności motoryczne i wspiera koordynację oko-ręka.

Stymulują percepcję wizualną i dotykową. Doświadczenia z elementami wyposażenia Sali Doświadczania Świata,  mogą wywoływać nie tylko efekt ekscytacji, ale i pełnej relaksacji oraz głębokiego uspokojenia.